SMC SMCGS2410 Gigabit EZ Switch (24 Port)

 • 24 Port 10/100/1000BASE-T Ethernet
 • Switching Capacity: 48Gbps
 • Throughput: 35.7Mpps
 • Switching Database: 8K MAC address entries
 • Memory Buffer: Internal Memory 512 KB, Flash 2M
 • Jumbo Frames: 9216 Bytes
 • Tính năng kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x
 • Tính năng Auto MDI/MDI-X
 • Tính năng Auto-negotiation (10/100/1000Mbps)
 • Tính năng DHCP Prevention
 • Tính năng Loopback Detection and Prevention